کیت ها و محصولات تشخیص ویروس کرونا

با شیوع ویروس Covid-19 که به صورت همه گیر در ایران و جهان پیدا شده و روز به روز در حال شیوع بیشتر است، تنها راه تشخیص موجود استفاده از کیت های مولتی پلکس RT PCR می باشد که در مرحله اول قادر به شناسایی و مشخص نمودن میزان لود ویروسی در بدن هر شخص است که ظرف مدت 4 تا 6 ساعت قابلیت تشخیص به وسیله این کیت وجود دارد و شرکت سیناکلون با داشتن این دانش در خدمت مردم خوب ایران است تا با شناسایی به موقع امکان شیوع بیشتر گرفته شود.

LifeSina Multi COVID-19 Real-time PCR Kit

طراحی این کیت بصورت One Step است و مستر میکس موجود در کیت حاوی یک سوپر میکس ویژه جهت تکثیر اختصاصی RNA ویروسی است. مرحله اول رونویسی معکوس (RT) است که طی آن ویروس RNA به cDNA رونویسی می شود. پس از آن ، از یک آنزیم Taqپلیمراز مقاوم به دما برای تکثیر قطعات ژنی E و RdRP با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) استفاده می شود که شناسایی این قطعات ژنی تکثیر شده به ترتیب در کانالهای FAM و HEX انجام خواهد شد. اطلاعات بیشتر...

LifeSina COVID-E Real-time PCR Kit/ TaqMan Probe

کیت حاضر برای تشخیص مولکولی ژن E ویروس COVID-19 به وسیله Real-time PCR و پروب Taqman طراحی شده است. این کیت بصورت One Step طراحی شده و کافی است ابتدا طبق پروتکل میکس آماده و RNA استخراج شده به واکنش اضافه گردد. به عنوان کنترل داخلی، پروب و پرایمرهای ویژه ژن RNase P انسانی برای تایید صحت نمونه گیری و استخراج در هر واکنش عمل می کند. اطلاعات بیشتر...

LifeSina COVID-RdRp Real-time PCR Kit/ TaqMan Probe

کیت حاضر برای تشخیص مولکولی ژن RdRp ویروس COVID-19 به وسیله Real-time PCR و پروب Taqman طراحی شده است. این کیت بصورت One Step طراحی شده و کافی است ابتدا طبق پروتکل میکس آماده و RNA استخراج شده به واکنش اضافه گردد. به عنوان کنترل داخلی، پروب و پرایمرهای ویژه ژن RNase P انسانی برای تایید صحت نمونه گیری و استخراج در هر واکنش عمل می کند. اطلاعات بیشتر...

کیت استخراج ویروس

برای استخراج سریع و کارامد RNA/DNA از خون و سرم پلاسما، و سلو لهای الوده به ویروس طراحی شده است و قابلیت خاص سازی DNA ازخون تازه و فریز شده را دارد. اساس خالص سازی برپایه استفاده از عوامل دناتوره کننده جهت لیز سلولی، دناتوره شدن پروتئین ها و ازاد شده DNA /RNA میباشد از مزیت های این کیت استفاده از بافر بهینه شده جهت بهبود اتصال اختصاصی DNA / RNA به ستو نهای غشایی برای افزایش بازده کیت میباشد. اطلاعات بیشتر...

سنتز پرایمر

تولید شیمیایی الیگونوکلئوتید به­ عنوان یکی از پرکاربردترین شاخه­ هایرشته ­زیست­شناسی سنتتیک در سال­های اخیر به پیشرفت­های چشمگیری دست یافته است. بهطور کلی رشته­ های الیگونوکلئوتیدی با کمک تکنولوژی فاز ثابت و با استفاده ازفسفرآمیدیت­های دارای گروه­های محافظت کننده دی­متوکسی تریتیل (DMT) به عنوان واحدهای سازنده، توسط دستگاه­های اتوماتیک طی یک فرآیند شیمیاییچرخه­ای سنتز می­شوند. در طی مراحل چهارگانه این فرآیند، یک واحد فسفرآمیدیت بهرشته الیگونوکلئوتیدی اضافه می­شود. اطلاعات بیشتر...

تماس با شرکت سیناکلون

لطفا جهت خرید و مشاوره علمی به وب سایت شرکت سیناکلون مراجعه فرمایید.